Bli medlem!

Alle studenter ved NMBU har mulighet til å bli medlem av  Energiforeningen. Studenter som går Fornybar Energi på master eller bachelor nivå får gratis medlemskap frem til studie slutt. Andre studenter har et medlemskontingent på 50,- kr. Informasjon om betaling vil bli sendt på e-post ved innmelding.