Innmelding

Det medfølger en medlemskontingent på 50,- kr. Studenter ved bachelor- eller masterstudiet Fornybar energi ved NMBU er fritatt medlemskontingent. Informasjon om betaling vil bli sendt per epost ved innmelding.