Om oss

Energiforeningen er linjeforeningen for alle som studerer eller har særlig interesse for Fornybar Energi ved NMBU. Vårt mål er å samle studentene til faglige og sosiale arrangement for å skape engasjement, sosialt samhold og en plattform for utvikling og kontakt med næringslivet.

Foreningens  samarbeidspartnere er REdu og Statkraft, som hvert år bidrar til at vi kan fylle kalenderen med gode arrangement. Deriblant finner vi en årlig utenlandstur til relevante næringsarenaer, en rekke bedriftspresentasjoner, og sosiale begivenheter som hytteturer, grillfester og lignende.

Er du eller din bedrift interessert i holde bedriftspresentasjon eller å komme i kontakt med oss, send en mail til
energiforeningen@nmbu.no

Du kan lese mer om studiet her: Fornybar energi ved NMBU
Våre vedtekter finner du her: Vedtekter 2019

Styret i Energiforeningen:

Leder:

Håkon Bakken Gjørva, 24 år, Geiranger, 1 året master.

Som leder i Energiforeningen har jeg som ansvar foreningens aktiviteter. Jeg har som ønske at foreningen skal være åpen for alle som studerer fornybar energi og de som er interesserte i energi. Formålet med foreningen er å skape kontakt mellom klassetrinnene og energinteresserte; for relasjonsbygging i frmtiden, trivsel og sosial omgang i studietiden. Foreningens medlemmer vil få et variert tilbud av aktiviteter å bli med på!

Hvorfor studerer du Fornybar energi?

Jeg studerer fornybar energi fordi energi-forbruk og produksjon, samt problematikken rundt det er noe som interesserer meg. Hvordan skal det globale samfunnet fordele energiressursene tilgjengelig på en slik måte at klimaet, befolkningsveksten og levestandaren vedlikeholdes på en slik måte jeg kan leve med? Dette er typen spørsmål som gjør meg interessert i fornybar energi. Fossile energiressurser må fases ut for ny teknologi med bærekraft i fokus. Jeg føler at energiindustrien vil få store forandringer, og jeg ønsker å være med å bygge veien dit.


Nestleder:

Gjermund Sandvik Halgunset, 21 år, Suldal, 3. året bachelor.

Som nestleder i Energiforeningen har jeg ansvar for å oppdatere og opprettholde et ryddig system i medlemslistene slik at vi har en klart oversikt over Energiforeningens medlemmer til enhver tid. Det er også min oppgave å sørge for informasjonsflyt mellom styret og våre medlemmer, med info om kommende arrangementer med Energiforeningen, spennende seminarer og utflukter, og studierelaterte stillinger i arbeidsmarkedet. Jeg har også hovedansvar for Energiforeningens E-post.

Hvorfor studerer du Fornybar energi?

Etter å ha vokst opp i det som muligens kan omtales som selve indrefileten av norsk vannkraftproduksjon, har jeg lenge hatt en stor interesse for vannkraft og derav fornybar energi generelt. Fornybar energi er et fagfelt i rask utvikling, og økt fornybar energiproduksjon er en svært viktig brikke i arbeidet med det grønne skriftet. Likevel er det viktig å kunne sørge for at utviklingen følger en bærekraftig retning og ikke går på store bekostninger av natur, biologisk mangfold og andre nasjonale verneverdier. Jeg ønsker derfor å kunne bidra i arbeidet med å begrense interessekonflikter slik at vi sammen på best mulig vis kan redde kloden. Det tverrfaglige studiet gir meg et bredt kunnskapsgrunnlag hvor jeg kan være en viktig bidragsyter på flere relevante fagområder.

Økonomiansvarlig:

Vebjørn Hagen Lindland, 22 år, Hostle, 1. året master.

Som økonomiansvarlig er det mitt hovedansvar å holde kontroll på budsjettet til foreningen. Dette innebærer å godkjenne kontantstrømmer, utarbeide regnskap, samt å utnytte styrets midler på best mulig måte.

Hvorfor studerer du Fornybar energi?

Fornybar energi er et svært spennende fagområde med stor progresjon og NMBU er et meget godt studiested for dette feltet. Det er spennende å følge med på progresjonen både nasjonalt og internasjonalt. NMBU gir en svært godt oversikt over de tekniske, økonomiske og juridiske feltene.  Jeg studerer fornybar energi for å jobbe innenfor den bærekraftige energiforsyningen til fremtidige samfunn. Jeg gleder meg veldig til å bruke denne kunnskapen videre i arbeidslivet.

Aktivitetsansvarlig:
Martine Skistad, 20 år, Vestfossen, 3 året bachelor.

Som aktivitetsansvarlig har jeg hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre de ulike aktivitetene vi i Energiforeningen arrangerer og tilbyr til våre medlemmer. Vi har både faglige og sosiale arrangementer, noe som skaper en fin balanse og gjør at vi når ut til flere av medlemmene. De sosiale arrangementene styrker samholdet mellom medlemmene og gjør at man danner nye venner på tvers av studieår, og eventuelt studier.

Hvorfor studerer du Fornybar energi?

Jeg syns det er et interessant studie, og ikke minst fagfelt. Jeg var usikker på hva jeg skulle studere etter videregående, men hadde lenge tenkt på klimaproblematikken vi står ovenfor og at fornybar energi er en del av løsningen på problemene. Jeg fant derfor ut at dette studiet var midt i blinken for meg. Studiet gir meg tverrfaglig kompetanse, noe som er utrolig viktig for å komme frem til løsninger og nye ideer i dagens samfunn.

Markedsførings ansvarlig:
Jonas Bergh Hagemoen, 21 år, Oslo, 3. året bachelor.

Hovedansvaret mitt ligger rundt informering og dokumentering av alle de interessante aktivitetene vi tilbyr, både av det faglige og det sosiale slag. Jeg tar bilder som legges ut på nettsiden vår, samtidig som jeg publiserer innlegg på våre kanaler i sosiale medier slik at foreningen blir sett, og at vi kan skape interesse for fornybar energi.

Hvorfor studerer du Fornybar energi?

Interessen for fornybar energi for min del stammer fra idrett som i høy grad involverer natur. Det å finne kreative løsninger på avfallshåndtering, energiutvinning og andre klimarelaterte problemstillinger har jeg alltid synes er spennende, og da ble studiet fornybar energi ett naturlig valg for min del. Videre er dette også et arbeidsfelt hvor arbeidsmulighetene er varierte, mangfoldige, og under stadig utvikling. Det er noe jeg ønsker å ta del i, og utnytte.

Eviggrønnansvarlig:
Ingeborg O. Nordraak, 22 år, Hadeland 3.år bachelor.

Som Eviggrønn-ansvarlig er jeg Energiforeningens representant i MINA-tidsskriftet Eviggrønn. Min hovedoppgave er å sørge for at Fornybar energi-studentenes interesser blir representert i tidsskriftet. Det gjør jeg gjennom å oppfordre studenter og professorer på studielinja til å bidra med tekster, bilder, tegninger eller annet de måtte ønske. Jeg er også med på styremøtene og hjelper til med ulike oppgaver i styret når det trengs.

PS: Eviggrønn mangler redaktør. Så hvis det høres interessant ut, ta kontakt!

Hvorfor studerer du fornybar energi?

Jeg studerer fornybar energi fordi jeg synes fornybar energi og klimaproblematikken er veldig interessant. Dessuten så er studiet veldig aktuelt og framtidsrettet. Fornybare energiløsninger kommer til å være viktig for alle framover og jeg det er noe jeg ønsker å ta del i.


Styremedlem:
Petronelle Susaas Holt – 20 år, Kongsberg, 2. år bachelor.

Hovedoppgaven min som styremedlem er å skrive referat fra møtene, i tillegg til å hente posten. Jeg bidrar også litt der det er behov. Dette kan være for eksempel planlegging, innkjøp eller annet ved arrangementer som Energiforeningen arrangerer.

Hvorfor studerer du fornybar energi?

Jeg valgte å studere fornybar energi fordi jeg mener det er fornybar energi som er fremtiden. Det er et studie som vil være relevant i fremtiden og derfor kan gi mange jobbmuligheter, i tillegg til at det er noe jeg interesserer meg for. Jeg syntes også det er fint at studiet er såpass bredt slik at man får en tverrfaglig kompetanse som kan gjøre at man har kunnskaper fra flere felt, og dermed se en sak fra flere ståsted.