Om oss

Energiforeningen er linjeforeiningen for alle som studerer eller har særlig interesse for Fornybar Energi ved NMBU. Vårt mål er å samle studentene til faglige og sosiale arrangement for å skape engasjement, sosialt samhold og en plattform for utvikling og kontakt med næringslivet. 

Foreininga sine samarbeidspartnarar er REdu og Statkraft, som kvart år bidreg til at vi kan fylle kalendaren med gode arrangement. Deriblant finn vi ein årleg utanlandstur til relevante næringsarenaer, ei rekke bedriftspresentasjonar, og sosiale samankomstar som hytteturar, grillfestar og liknande. 

Er du eller di bedrift interessert i å holde bedriftspresentasjon eller å komme i kontakt med oss, send en mail til energiforeningen@nmbu.no

Les mer om studiet her: Fornybar energi ved NMBU
Våre vedtekter finn du her: Vedtekter 2022

Styret i Energiforeningen:

Leder
Daniel F. Mehus, fra Sundvollen, 23 år gammel.

Mine arbeidsoppgaver i Energiforeningen er blant annet å være foreningens ansikt utad og kontaktperson for samarbeidspartnere. I tillegg har jeg ansvar for hvilke aktiviteter foreningen arrangerer, og planlegging av styremøter. Målet mitt med Energiforeningen er at det skal være en møteplass for folk som er interesserte i fornybar energi og at arrangementene våre skal være attraktive. Jeg ønsker en god blanding av lærerike og sosiale arrangementer som treffer alle i foreningen.


Nestleder
Ida Hansen, fra Fredrikstad, 22 år gammel. 

Som nestleder i Energiforeningen har jeg ansvar for å oppdatere og opprettholde et ryddig system i medlemslistene slik at vi har en klart oversikt over Energiforeningens medlemmer. Det er også min oppgave å sørge for informasjonsflyt mellom styret og våre medlemmer, med info om kommende arrangementer med Energiforeningen, spennende seminarer og utflukter, og studierelaterte stillinger i arbeidsmarkedet. Jeg har også hovedansvar for Energiforeningens E-post.


Økonomiansvarlig
Trygve Wibetoe, fra Ski, 24 år gammel.

Hei! Jeg heter Stine og jeg er økonomiansvarlig i Energiforeningen. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for alle inntekter og utgifter, og jeg håndterer budsjettet og regnskapet. Målet mitt er at foreningens aktiviteter blir best mulig ved å disponere midlene på en god måte.


Markedsføringsansvarlig
Sóley Einarsdóttir, fra Lambertseter i Oslo, 23 år gammel.

Som markedsføringsansvarlig har jeg ansvaret for Energiforeningen sine sosiale medier for å nå ut til våre medlemmer. Jeg bruker Facebook og Instagram for å holde medlemmene oppdatert på hva som skjer av sosiale og faglige arrangementer, og prøver å skape et engasjement rundt aktivitetene vi holder.

Bedriftsansvarlig
Ingeli E. Mortensen , fra Hønefoss, 21 år gammel. 

Som bedriftsansvarlig har jeg ansvar for å kjøpe inn til de ulike arrangementene vi arrangerer i energiforeningen. Jeg har også ansvar for å booke lokaler der vi skal ha arrangementene. I tillegg har jeg, med hjelp fra de andre mulighet til å komme med forslag på hvilke arrangementer vi skal ha og hvem vi skal ha som foredragsholdere.


Aktivitetsansvarlig
Kajsa G. Bergstrøm, fra Trondheim, 20 år gammel. 

Som internansvarlig har jeg ansvaret for å tilrettelegge og planlegge sosiale arrangementer. Jeg jobber tett med markedsføringsansvarlig og jeg prøver å få til så mye gøy for våre medlemmer som overhodet mulig. Jeg lager sosiale arrangementer på Facebook og en viktig arbeidsoppgave er å lage god stemning for medlemmene slik at studiehverdagen blir letter og mer gøy!


Styremedlem
Truls K. Styrmoe, fra Stabekk, 22 år gammel. 

I min stilling som styremedlem har jeg som arbeidsoppgaver å skrive referater fra styremøter og arrangementer, holde styr på Diskorommet som innebærer å handle inn kaffe og andre godsaker som studentene kan kose seg med imens de jobber og å hjelpe til andre steder det trengs.