Om oss

Energiforeningen er linjeforeininga for alle som studerar eller har særleg interesse for Fornybar Energi ved NMBU. Vårt mål er å samle studentane til faglege og sosiale arrangement for å skape engasjement, sosialt samhald og ein plattform for utvikling og kontakt med næringslivet. 

Foreininga sine samarbeidspartnarar er REdu og Statkraft, som kvart år bidreg til at vi kan fylle kalendaren med gode arrangement. Deriblant finn vi ein årleg utanlandstur til relevante næringsarenaer, ei rekke bedriftspresentasjonar, og sosiale samankomstar som hytteturar, grillfestar og liknande. 

Er du eller di bedrift interessert i å halde bedriftspresentasjon eller å kome i kontakt med oss, send ein mail til energiforeningen@nmbu.no

Du kan lese meir om studiet her: Fornybar energi ved NMBU
Våre vedtekter finn du her: Vedtekter 2021

Styret i Energiforeningen:

Leiar:
Petronelle Susaas Holt, fra Hvittingfoss, 21 år gammel.
157166385_763461324275438_5849427283371450962_n

Mine arbeidsoppgaver i Energiforeningen er blant annet å være foreningens ansikt utad og kontaktperson for samarbeidspartnere. I tillegg har jeg ansvar for hvilke aktiviteter foreningen arrangerer, og planlegging av styremøter. Målet mitt med Energiforeningen er at det skal være en møteplass for folk som er interesserte i fornybar energi og at arrangementene våre skal være attraktive. Jeg ønsker en god blanding av lærerike og sosiale arrangementer som treffer alle i foreningen.


Nestleiar:
Tatiana Hetland, fra Sandvika, 23 år gammel. 
155080196_510151679949615_6696427320623034114_n

Som nestleder i Energiforeningen har jeg ansvar for å oppdatere og opprettholde et ryddig system i medlemslistene slik at vi har en klart oversikt over Energiforeningens medlemmer. Det er også min oppgave å sørge for informasjonsflyt mellom styret og våre medlemmer, med info om kommende arrangementer med Energiforeningen, spennende seminarer og utflukter, og studierelaterte stillinger i arbeidsmarkedet. Jeg har også hovedansvar for Energiforeningens E-post.


Økonomiansvarleg:
Una Alnæs Fimland, fra Hovseter i Oslo, 20 år gammel. 
150482736_456102658875338_3631284228488170318_n

Mine arbeidsoppgaver i Energiforeningen er å håndtere budsjettet. Det innebærer å holde kontroll på foreningens inntekter og utgifter. Å holde kontroll på foreningens inntekter og utgifter gjør jeg ved å oppdatere foreningens regnskap, og disponere foreningens midler på best mulig måte.


Marknadsføringsansvarleg:
Ingeborg Aasebø, frå Vereide i Nordfjord, 22 år gammal.
IMG_8247 2

Som marknadsføringsansvarleg har eg hovudanasvar for Energiforeningen sine sosiale medier og kanalar for å nå ut til våre medlemmar. Eg tek bilete både på sosiale og faglege arrangement og oppdaterar facebook, instagram og nettsida vår. Ein av mine viktigaste oppgåver er at foreininga blir sett, og å skape engasjement rundt energiforeninga sine spennande aktivitetar, samt skape interesse rundt fornybar energi.

Aktivitetsansvarleg:
Oskar Andre Ordemann Olsen, fra Alta, 21 år gammel. 
IMG_8735

Som aktivitetansvarlig har jeg ansvar for å kjøpe inn til de ulike arrangementene vi arrangerer i energiforeningen. Jeg har også ansvar for å booke lokaler der vi skal ha arrangementene. I tillegg har jeg, med hjelp fra de andre mulighet til å komme med forslag på hvilke arrangementer vi skal ha og hvem vi skal ha som foredragsholdere.


Eviggrønnansvarleg:
Ine Kyllingstad, fra Kyllingstad i Rogaland, 22 år gammel. 
155877184_742227813351554_5699121282657224437_n

Som Eviggrønn-ansvarlig er jeg Energiforeningens representant i MINA-tidsskriftet Eviggrønn. Min hovedoppgave er å sørge for at Fornybar energi-studentenes interesser blir representert i tidsskriftet. Det gjør jeg gjennom å oppfordre studenter og professorer på studielinja til å bidra med tekster, bilder, tegninger eller annet de måtte ønske. Jeg er også med på styremøtene og hjelper til med ulike oppgaver i styret når det trengs.


Styremedlem:
Markus Endsjø, fra Råde, 20 år gammel. 
IMG_8286

Typiske arbeidsoppgaver i min stilling som styremedlem er å hente posten til foreningen, skrive referat fra styremøter og arrangementer og ha kål på kjøkkenet til studentene i 1. Etg. Dette inkluderer inkluderer innkjøp av ulike varer.